Nu ook lease opties

Wat is operational lease

Operational Lease is een soort huurovereenkomst. De leasemaatschappij koopt het door uw onderneming gewenste bedrijfsmiddel van de leverancier en wordt dan zowel juridisch als economisch eigenaar. U huurt het bedrijfsmiddel bij de leasemaatschappij. Hierdoor is er voor uw onderneming sprake van ‘off-balance’ financiering, wat voordelig kan zijn voor uw bedrijfseconomische ratio’s. Na afloop van de leaseovereenkomst kunt u het bedrijfsmiddel doorhuren, overnemen of inleveren.

Uw maandelijkse leasebedrag bestaat uit afschrijvingskosten, financieringskosten, administratie- en managementkosten. U sluit zelfstandig een afdoende verzekering voor het object of doet dat door gebruik te maken van de aanbieding van de leasemaatschappij.

Wat is financial lease

Financial Lease is een lening met het aangeschafte bedrijfsmiddel als zekerheid c.q. ‘onderpand’. In feite is financial lease een vorm van aflopend goederenkrediet. Het aanschafbedrag van het te leasen object wordt door de kredietgever namens u aan de leverancier betaald.

Omdat u bij het aangaan van de leaseovereenkomst economisch eigenaar wordt van het bedrijfsmiddel, wordt het bedrijfsmiddel als activum opgenomen op uw balans. Na betaling van de laatste leasetermijn bent u ook juridisch eigenaar. De verzekering, de gewenste leverancier en het onderhoud regelt u zelf. De maandtermijnen bestaan uit aflossing en rente.

Bereken hier uw maandelijkse kosten